ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ελένη Παναγίδου

Τοπο-ανάλυση

Το καλλιτεχνικό βιβλίο Τοπο-ανάλυση της νέας χαράκτριας Ελένης Παναγίδου αποτελείται από ένα σκληρό εξώφυλλο και χαρακτικά (φιλοτεχνημένα με την τεχνική του ανάγλυφου, τυπωμένου χωρίς μελάνι)

Read More »

Άτιτλο

Ελένη Παναγίδου (1985 – ) χαράκτρια,Άτιτλο – τρισδιάστατο ανάγλυφο – 2015 – 1/10Παράσταση: 29 εκ. x 29 εκ.Χαρτί: 35,5 εκ. x 35,5 εκ.Αγγλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 3506

Read More »