ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Γλαύκος Κουμίδης

Γειτονιά

Γλαύκος Κουμίδης (1950 – ) χαράκτης,Γειτονιά – οξυγραφία και ακουατίντα – 1980 – 8/30Παράσταση: 13,3 εκ. x 18 εκ.Χαρτί: 35 εκ. x 42 εκ.Αγγλική-Κυπριακή σχολήΑρ.

Read More »