ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Απαιτητική τέχνη και πολύμορφη η χαρακτική, χάρη στις πολλές τεχνικές και μεθόδους της. Η ”άχαρη τεχνική” της, η οποία δύσκολα επιτρέπει τα ”λάθη” και το ”μετάνιωμα” του χαράκτη, ζητάει υπομονή και πολλή δουλειά. Αυτό απέτρεψε πολλούς ζωγράφους να αγκαλιάσουν τη χαρακτική ως μέσο έκφρασης.

Χαρακτικό λέγεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει το προσχέδιο, τη μεταφορά του στη μήτρα, τη χάραξη, το μελάνωματης μήτρας, και την εκτύπωση συνήθως σε χαρτί. Είναι μια εικόνα τυπωμένη.

Γενικά χαρακτηρίζεται το χαρακτικό από το όνομα του υλικού της μήτρας: η ξυλογραφία, η χαλκογραφία και η λιθογραφία είναι οι τρεις βασικές ονομασίες. Όμως, στο πέρασμα του χρόνου, η ύπαρξη διαφόρων υλικών για μήτρες που τυπώνονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και αρκετών μεθόδων χάραξης για κάθε τεχνική, οδηγούν σε περισσότερες ονομασίες, ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, λινογραφίες, πετρογραφίες, ατσαλογραφίες και τσιγκολιθογραφίες, για τα υλικά των μητρών, χαλκογραφία με καλέμι, βελονογραφία,στιγμογραφία, ξεστή χαλκογραφία, (γραμμική) οξυγραφία, ακουατίντα, μαλακό βερνίκι, φωτογκραβούρα κ.ά για τις μεθόδους χάραξης.

Σε όλες αυτές τις τεχνικές, η τυπωμένη παράσταση (το χαρακτικό) είναι αντίστροφη με τη χαραγμένη στην πλάκα παράσταση (το χαρτί τοποθετείται πάνω στην μελανωμένη μήτρα).

Χορηγός

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας