ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Erik Desmazières, Ο χορός του διαβόλου, 1992, χαλκογραφία/Erik Desmazières, The Devil's Dance, 1992, engraving

ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ειδικά αφιερωμένη στη φαντασία των παιδιών, η έκθεση προτείνει πάνω από 30 χαρακτικά της Ευρώπης, που αναπαριστούν μυθικά τέρατα από την ελληνική μυθολογία, τον Σατανά του Χριστιανισμού και τα πλάσματά του. Πέρα από την άμεση ανακάλυψη ή αναγνώριση των πλασμάτων από τον θεατή, τα περισσότερα χαρακτικά περιέχουν ένα άμεσο ηθικό περιεχόμενο, την πάλη του Καλού και του Κακού, καθώς και την προσωπική προσέγγιση του θέματος από τον καλλιτέχνη. Έργα που περνούν ένα συμβολικό ή ηθικό μήνυμα παρουσιάζονται δίπλα σε πιο ανάλαφρα, χαμογελαστά έργα καλλιτεχνών με γόνιμη φαντασία.

Λαϊκά έργα και έντεχνα παρουσιάζονται, από καλλιτέχνες διαφόρων εποχών και χωρών (G. Doré, W. Hogarth, S. Kalinov, J.P. Marchal κ. ά.), με έντονη παρουσία Ελλήνων και Κύπριων σύγχρονων χαρακτών: π. χ. Π. Γράββαλου, Δ. Σιατερλή, Χαμπή, Π. Λάρκου,  Γ. Κωνσταντίνου.

Η ετήσιες εκθέσεις Νέες αποκτήσεις και Μυθικά πλάσματα είναι ανοικτές από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, με ωράριο 10.00 – 13.00 και 16.00 – 18.00 Απρίλιος-Οκτώβριος (10.00 – 13.00 και 15.00 – 17.00 Νοέμβριος μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2024).