ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή

Το μουσείο άνοιξε το καλοκαίρι του 2008, με μια ταπεινή συλλογή λίγων εκατοντάδων έργων, όλα δωρεές. Ο Χαμπής έδωσε γενναιόδωρα τη μικρή του προσωπική συλλογή καθώς και χαρακτικά του. Χαράκτες από την Κύπρο και την Ελλάδα ήρθαν στο μουσείο για να δώσουν τα πρώτα σύγχρονα έργα της συλλογής, φίλοι συλλέκτες δώρισαν με ενθουσιασμό ένα ή περισσότερα έργα της συλλογής τους. Με τα χρόνια συνεχίστηκαν οι δωρεές, με πιστούς φίλους του μουσείου που μας επισκέπτονται τακτικά. Κύπριοι και ξένοι χαράκτες εμπλουτίζουν τη συλλογή του μουσείου. Οι περιοδικές εκθέσεις που οργανώνει το μουσείο αποτελούν, επίσης, ευκαιρίες να γίνουν δωρεές από τους καλλιτέχνες που εκθέτουν.

Με τα λίγα οικονομικά μέσα που διαθέτει, το μουσείο άρχισε να αγοράζει χαρακτικά σημαντικών χαρακτών. Αν το όνειρο μιας λινογραφίας του Picasso, μιας αυθεντικής οξυγραφίας του Rembrandt, μιας ξυλογραφίας του Gauguin παραμένει όνειρο, κάποτε εμφανίζεται η χρυσή ευκαιρία ενός τέτοιου “θησαυρού” τον οποίο μπορεί να αγοράσει. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τους τουρίστες να εξοικειωθούν με την κυπριακή χαρακτική, μέχρι και την ευρωπαϊκή, η οποία συνήθως βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο στα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού. Τα έργα που εκτίθενται αλλάζουν σε ετήσια βάση, περιοδικές εκθέσεις ανοίγουν, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιαστούν θεματικά διάφορες πτυχές της συλλογής. Κάποτε ανοίγουμε και συρταριέρες για να ανταποκριθούμε στην έντονη επιθυμία ενός επισκέπτη να δει ένα έργο που δεν είναι σε έκθεση. Το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή δείχνει πρωτότυπο και λόγω αυτής της πεποίθησης ότι η συλλογή του πρέπει μεν να προστατευτεί, αλλά προπάντων να προσφερθεί στο άμεσο βλέμμα του κοινού.

Στο Μουσείο οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορική πορεία της χαρακτικής, τις τεχνικές και τα υλικά της μέσα από μια επιλογή της πλούσιας συλλογής του Μουσείου. Εκτίθενται αυθεντικά χαρακτικά έργα όλων των τεχνικών και μεθόδων της χαρακτικής ξένων και Κύπριων καλλιτεχνών από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα καθώς και παλιά βιβλία και χάρτες, εργαλεία όλων των τεχνικών χάραξης, πιεστήρια χαρακτικής και χαραγμένες πλάκες διαφόρων τεχνικών με τις εκτυπώσεις τους. Παράλληλα στο Μουσείο πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης χαρακτικής, ειδικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές και διαλέξεις.