ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Untitled_mustafa

Ετήσια έκθεση στο Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή

Το Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια προτείνει μια ετήσια έκθεση με έργα της
συλλογής του, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2021. Παρουσιάζονται χαρακτικά, βιβλία κ.ά. τα οποία
καθρεφτίζουν, από τον 16ον αιώνα, τους ρόλους που ανέλαβε η χαρακτική: στη χαρακτική μέχρι
τον 19ον αιώνα, έμφαση δίνεται στη διάδοση, με χαρακτικά αναπαραγωγής άλλων έργων
τέχνης, έργα που συνέβαλαν στην πρόοδο των γνώσεων, αλλά και στην πολύπλευρη σχέση
μεταξύ χαρακτικής και εξουσίας.
Τα σύγχρονα έργα θα καθρεφτίζουν την άφθονη παραγωγή χαρακτικών, με τεχνικές τόσο
παραδοσιακές όσο και νέες και πειραματικές. Κάθε τμήμα μπορεί να προσφέρει επίσης
εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.