ΘΕΡΟΣ
Καλοκαιρινά Εργαστήρια Ζωγραφικής / Χαρακτικής / κινουμένων σχεδίων
Προφορικής Αφήγησης / Εθνογραφίας
για παιδιά 7-12 ετών
4-9 Ιουλίου 2022
στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιδιάβαση στο εκπαιδευτικό Τετράδιο Ζωγραφικής Θέρος της Μαργαρίτας Α. Τσαγγάρη (36 σελίδες), έκδοση του Μουσείου.

Στα Καλοκαιρινά Εργαστήρια θα προσφέρονται:
. το Τετράδιο Ζωγραφικής Θέρος (36 σελίδες)
. χρωματιστά μολύβια
. γραφική ύλη
. το χαρακτικό που θα τυπώσει επί τόπου το κάθε παιδί
. καθημερινό πρόγευμα στην αυλή του Μουσείου

Χρόνος Διεξαγωγής Εργαστηρίων
Δευτέρα με Σάββατο 4-9 Ιουλίου 2022
Ωρες εργαστηρίων: 9.00 – 13.30

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων

Για δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 22 496930
(Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 13:00)
και στο
www.printmaking.cy/gr/theros
email: info@hambisprintmakingcenter.org.cy

Κόστος Συμμετοχής
120 €