Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή

Το μουσείο άνοιξε το καλοκαίρι του 2008, με μια ταπεινή συλλογή λίγων εκατοντάδων έργων, όλα δωρεές.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή

Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό παραδοσιακό αρτοποιείο που βρίσκεται στην οδό Αμμοχώστου στην εντός των τειχών…

Σχολή Χαρακτικής
Χαμπή

Νιώθωντας βαθιά ευγνωμοσύνη για το άνθρωπο που τον δίδαξε την χαρακτική και σηματοδότησε την καλλιτεχνική του πορεία, κι έχοντας ….

Το Τοπίο

01 Μαρτίου, 2022 - 28 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ

19 Οκτωβρίου, 2022 - 31 Μαΐου, 2023
Περισσότερα loadmore
Δεν υπάρχουν Δεδομένα

Upcoming Events

Discover More