ΘΕΡΟΣ - Καλοκαιρινά Εργαστήρια Ζωγραφικής/ Χαρακτικής / Κινουμένων Σχεδίων / Προφορικής Αφήγησης / Εθνογραφίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για παιδιά 7-12 ετών 4-9 Ιουλίου 2022
στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

Χρόνος Διεξαγωγής Εργαστηρίων: 4-9 Ιουλίου 2022
Κόστος Συμμετοχής: 120 € (το ποσό δίδεται με την εγγραφή του παιδιού στα Εργαστήρια)
Τηλέφωνο 22 496930
www.printmaking.cy
info@hambisprintmakingcenter.org.cy