ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Abraham Ortelius

Το 1570 κυκλοφορεί το Theatrum Orbis Terrarum, άτλαντας της υδρογείου σφαίρας, από τον Abraham Ortelius, χαρτογράφο, χαράκτη και εκδότη, o οποίος εξασφαλίζει για την έκδοσή του τη συνεργασία του χαράκτη Frans Hogenberg.
Ο πρώτος άτλαντας που εκδίδεται, αν και ο Gerardus Mercator ξεκίνησε πριν από τη χάραξη “μοντέρνων” χαρτών, είναι το έργο του Abraham Ortelius. Μετά την πρώτη έκδοση του Theatrum το 1570, ακολουθούν 31 εμπλουτισμένες επανεκδόσεις μέχρι το 1612. Συνολικά 228 πλάκες χαράσσονται και βγαίνουν από τα πιεστήρια περίπου 873.000 αντίτυπα. Η πλάκα τυπώνεται μαυρόασπρα με την παράσταση και τις απομονωμένες λέξεις (βαθυτυπία), ύστερα στα κατάλληλα σημεία τυπώνονται στο ίδιο χαρτί (υψιτυπία) τα κείμενα τοποθετημένα σε ειδική φόρμα, με ελαφρύτερη πίεση, καθώς και το κείμενο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Μερικοί χάρτες επιχρωματίζονται με πινέλο. Το Theatrum orbis terrarum parergon, sive veteris geographiae, συνέχεια του Theatrum, αποτελεί έναν άτλαντα της αρχαίας γεωγραφίας, με κλασικά και βιβλικά θέματα.

Tempe [Τα Τέμπη]

Το Parergon αποτελεί έναν ιστορικό άτλαντα (περιέχει τους χάρτες οι οποίοι αφορούν στην αρχαιότητα),μέρος του πρώτου σοβαρού άτλαντα της Δυτικής Ευρώπης, τοTheatrum Orbis Terrarum του

Read More »