Διάρκεια Εργαστηρίου9.00 – 13.30

(το ίδιο Εργαστήριο προσφέρεται σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες)

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για δήλωση συμμετοχής: Τηλέφωνο 22 496930

και στο emailinfo@hambisprintmakingcenter.org.cy

Ώρες10.00 – 13.00

Κόστος συμμετοχής: 35  ( στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό Τετράδιο Ζωγραφικής Φθινόπωρο, 24 σελίδες, έκδοση του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή).