ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - Εργαστήρια Ζωγραφικής /Προφορικής Αφήγησης /Εθνογραφίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για παιδιά 7 – 10 ετών
Σάββατο 22 Οκτωβρίου,
Σάββατο 5 και 12 Νοεμβρίου 2022
στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή

Κόστος συμμετοχής: 35€ (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό Τετράδιο Ζωγραφικής Φθινόπωρο, 24 σελίδες, έκδοση του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή).
Τηλέφωνο 22 496930
www.printmaking.cy
info@hambisprintmakingcenter.org.cy